Marijana & Marko 9 / 13

Prečnica desno na greben nad oknom, Hudi vršič.