Marijana & Marko 1 / 10

Zeleniška diagonala na SZ greben Begunjščice.