Marijana & Marko 49 / 49

Triglav z Begunjskega vrha: Mali Triglav in Očak, pod njim v vpadnici Mullerjev kamin, desno S greben nad Kugyjevo polico. Jure, hvala za fotki!