Marijana & Marko 21 / 49

...v pričakovanju vrhunca ture.