Marijana & Marko 42 / 42

Pod steno Planjave, na levi Grlo.