Marijana & Marko 2 / 42

Povečava, Nemška grapa: žleb za lusko, prečnica, amfiteater in po cik-cak prehodih na greben, ki sva ga dosegla v škrbini levo od 'male' špice.