Marijana & Marko 17 / 20

Povečava: prehod z grebena proti desnemu kraku Y.