Marijana & Marko 10 / 20

Hudo izpostavljena Zeleniška diagonala.