Marijana & Marko 2 / 37

Montaž in Severni stolp, na desni Pleče in Zmajev greben. Levo ob njem poteka Via Amalia.