Marijana & Marko 3 / 4

Levi izstopni del Vzhodne grape Begunjščice.