Marijana & Marko 26 / 31

Pod Savinjskim sedlom, Planjava in Turska gora.