Marijana & Marko 4 / 19

Do ožine se je mlelo tudi do pasu in čezenj.