Marijana & Marko 20 / 26

Nižnji vrhovi, 2436 m. Najvišji je srednji, najlažji pristop poteka po grebenu z leve, tik pod 'pasjim gobcem'.