Marijana & Marko 13 / 13

Koštrunove špice, Južna stena, IV, 500 m: po rampi desno navzgor do stolpa in po žlebičih na vršne vesine.