Marijana & Marko 38 / 38

Najbolj zahteven je vršni del (do 50°), ki je bil ravno za silo zalit.