Marijana & Marko 36 / 38

Zarja s Špika Hude police, na desni temačna gmota Monataža.