Marijana & Marko 19 / 38

Zverina Torre Lazzara (Turn v Tratici?, 2263, V) je prav tako zahtevala tri sestavljene fotografije.