Marijana & Marko 17 / 38

TM, zadaj tik desno ob njem mu veličino krade zlita Škrbina Prednje Špranje.