Marijana & Marko 12 / 18

V ospredju Mali in Veliki Nabojs, Viš, Koštrunove špice, Špik nad Špranjo in povsem desno Špik nad Plazom.