Marijana & Marko 10 / 20

Preko rebra. Do Prisanka si sledijo: Rigljica, Rušica, Vrh nad Rudo, Frdamane police, Špik, Lipnica, Mala in Velika Ponca, Visoki Oltar, Visoki Rokav, Škrlatica, Rogljica, Rakova špica, Dolkova špica, Dovški Gamsovec.