Marijana & Marko 12 / 21

Zadaj Kozji vrh, desno spredaj Krkotnik in Celovška špica.