Marijana & Marko 16 / 48

Bivak Suringar leži na orlovski polički, levo zgoraj - tik za robom.