Marijana & Marko 28 / 28

Na prečni mulatjeri malo pod vrhom Zermule, letnica je 1916.