Marijana & Marko 13 / 25

Grušč pod Knipsovim sedlom.