Marijana & Marko 1 / 16

V uredbi o prepovedi vožnje v naravnem okolju smo kolesarji izenačeni z motornimi vozili. Še več, glede na poudarjeni tisk bi se lahko tudi razumelo, da smo naravi hujša nevarnost od motornih sani in motokros motorjev. O ohranjeni naravi na Smrekovškem območju verjetno pričajo številne vlake, kolovozi in gozdne ceste (zapornica na gozdnih cestah je bila videna ena sama - tik pod grebenom, do kamor lahko torej pride vsak avto), ki so vsepovsod na gosto prepredene, tudi do vrhov! Obdobje po omenjenem oktobru glede na slišano ni prav nič neprimerno ne za gozdarje ne za lovce!