Marijana & Marko 4 / 23

Z razglednih Temerc (1084 m): Špičasta Kupa, v oblaku se skriva Rodica, Suha Rodica, Matajurski vrh.