Marijana & Marko 7 / 8

Na planini (desno Veliki vrh Košute).