Marijana & Marko 31 / 46

Spektakularen začetek spusta (Strma peč in zelo samotna Ciuc di Vallisetta).