Marijana & Marko 27 / 46

Montaž et alii z izjemno divjega pomola/razgledišča tik južno od Laneža, 1874 m.