Marijana & Marko 8 / 27

Svet se nama je na 1300+ m postavil 'oreng' pokonci.