Marijana & Marko 12 / 27

Proti vrhu, proti svetlobi, proti razgledom.