Marijana & Marko 27 / 53

Grebenski posladek: prečnica pod Poljanskim vrhom (levo Matajurski vrh).