Marijana & Marko 13 / 53

Prečnica pod Kontnim vrhom.