Marijana & Marko 27 / 66

Krn in S stena s travnatega predvrha (Prehod, 2192 m).