Marijana & Marko 10 / 22

Vrh Laške planje in Črni vogel, v spodnjem nadstropju pa Turn pod Laško planjo in Turn pod Črnim voglom.