Marijana & Marko 5 / 13

Začetek dolgega in strmega klanca...