Marijana & Marko 12 / 26

...je okamenela Sfinga (Sfinge, 2349 m)