Marijana & Marko 21 / 22

Vršni del S raza Krniške špice, s stolpa v ostro škrbino priletiš po vrvi.