Marijana & Marko 18 / 22

...na vršnem razu Krniške špice.