Marijana & Marko 5 / 16

Raz, najtežje mesto smeri Bučer-Kristan.