Marijana & Marko 14 / 16

'Ostroroba dinamika': Rokavski greben, levo Veliki Oltar.