Marijana & Marko 9 / 27

Po vršnem grebenu (travnat vrh v sredini je Vojšca).