Marijana & Marko 34 / 38

Najlažji pristop na vrh poteka po strmi travnati gredini (trentarska I, 150 m).