Marijana & Marko 24 / 38

Utrinek (krnica, gredina in vršni prag).