Marijana & Marko 17 / 38

Vršna pregrada z 'navpičnim' žlebom na levi strani.