Marijana & Marko 14 / 14

Vris pristopa iz Sovatne (posneto s Stenarjeve planje).