Marijana & Marko 7 / 14

Na grebenu, sedlo Na peskih.