Marijana & Marko 2 / 10

Začetek težkega klanca do koče.