Marijana & Marko 7 / 21

Vršni severni greben do Bucherja.