Marijana & Marko 1 / 21

Nad dolino Remšendol je glavna zvezda izzivalna špica Monte Bucher z značilnim zobom na desni strani (Grosse Bucherspitze, slovenskega imena začuda ni).